Bilde av tatoveringer

Betydningen av tatoveringsstriper

Her finner du ut betydningen av tatoveringsstriper, du kan se interessante bilder av ferdige tatoveringer, lære om betydningen, historien og tolkningen av tegningene. Flere eksempler her:

  • Bilde av stripes tattoo
  • Skisser av tatoveringsstriper

Betydningen av tatoveringsstriper - fotoeksempler på interessante tatoveringsdesigner

Betydningen av tatoveringsstriper – fotoeksempler på interessante tatoveringsdesigner

Interessante fakta om betydningen av tatoveringsstriper

Vi vet alle at en tatovering ikke er en enkel dekorasjon på huden, men et unikt mønster som formidler en eller annen mening. I dag finnes den blant alle representanter for yrker og befolkningsgrupper, mennesker av forskjellige nasjonaliteter og subkulturer. Men hva prøver å si en mann som har stripet sin egen kropp med en tatovering i form av striper?

  • Vertikale striper.

Denne kategorien kan deles i to til, fordi stripene kan rettes både opp og ned (med mindre en person selvfølgelig turte å passere dem gjennom hele kroppen). En tatovering som stiger opp kan snakke om den positive siden til eieren, men den som streber mot bakken forteller andre om det motsatte.

  • Horisontale striper.

Som regel vil et slikt mønster bety en viss rutine og stabilitet. Den kan ikke fullføres som et tegn på en ubesluttsomhet, eller den kan suppleres med et velkjent sitat som sier hva som er viktig for eieren av en slik tatovering. Farge og mulige vekslinger med andre kunstneriske elementer spiller en spesiell rolle her..

  • Skrå og diagonale striper.

Denne typen tatoveringer er ganske vanlig blant de som ønsker å uttrykke gradvis døende i verden rundt dem og livets vanskeligheter. Det er kanskje ikke en, men mange skrå sorte linjer som feier underarmen, ankelen eller låret. Diagonale striper symboliserer oftest forsakelse eller sørgende tap av verdi, det være seg moralsk forfall eller anger for en utslett handling.

Fotoeksempler:

fototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №113 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) fra 11.08.2017 №114 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №115 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №116 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №117 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №118 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №119 - Rett linje tatoveringfototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №121 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №122 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №123 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №124 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №125 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №126 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №127 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №128 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №129 - Rett linje tatoveringfototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №130 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №131 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №132 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №133 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №134 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №135 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №136 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №137 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №138 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №139 - Rett linje tatoveringfototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №140 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №141 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №142 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №143 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №144 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №145 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №146 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №147 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №148 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №149 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №150 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №151 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 № 152 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №153 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №154 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №155 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №156 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №157 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №158 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №159 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №160 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №161 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №162 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №163 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №164 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №165 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №166 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №167 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №168 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №169 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №170 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №171 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №172 - Tatovering med rett linjefoto tatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №173 - Rett linje tatoveringfototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №174 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №175 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №176 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) fra 11.08.2017 №001 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) fra 11.08.2017 №002 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) fra 11.08.2017 №003 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) fra 11.08.2017 №004 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) fra 11.08.2017 №005 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) fra 11.08.2017 №007 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) fra 11.08.2017 №008 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) fra 11.08.2017 №009 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №010 - Rett linje tatoveringfoto tatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №011 - Rett linje tatoveringfototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №012 - Tatovering med rett linjefoto tatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №013 - Rett linje tatoveringfoto tatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №014 - Rett linje tatoveringfototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №015 - Rett linje tatoveringfoto tatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №016 - Rett linje tatoveringfoto tatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №017 - Rett linje tatoveringfoto tatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №018 - Rett linje tatoveringfoto tatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №019 - Rett linje tatoveringfototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №020 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №021 - Rett linje tatoveringfototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №022 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №023 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №024 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №025 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №026 - Rett linje tatoveringfototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №027 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №028 - Rett linje tatoveringfototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №029 - Rett linje tatoveringfototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №030 - Tatovering med rett linjefoto tatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №031 - Rett linje tatoveringfototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №032 - Tatovering med rett linjefototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №033 - Tatovering med rett linjefoto tatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №034 - Rett linje tatoveringfoto tatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №035 - Rett linje tatoveringfototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №036 - Tatovering med rett linjefoto tatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №037 - Rett linje tatoveringfototatovering rett linje (stripe) datert 11.08.2017 №038 - Tatovering med rett linje

  • Buede striper.

Linjer, til tross for alt, vet hvordan de skal anta forskjellige former: den ene personen kan se dem i kardiogrammet og hoops, mens den andre vil prøve å se dem i havbølgene og vindens sus. Det er mulig at deres betydning kan endre seg..

I det første tilfellet er det mulig å trygt snakke om skjørheten og ømheten til en person med en lignende tatovering. Men bølgen kan symbolisere ikke bare kjærligheten til sjølementet, men også den velkjente slaviske amuletten, som beskytter mot onde magiske krefter og det onde øyet. Lyn betyr fruktbarhet og risiko, opphopning av striper – en rekke påfølgende motganger.

  • Fargeverdi.

I motsetning til stereotypiene som lever i verden, er fargen på stripene på kroppen også viktig. Så for eksempel vil en regnbue som er fylt på håndleddet ikke snakke om optimisme og en viss barndom hos eieren, men om ukonvensjonell seksuell legning. Hvit vil snakke om høyere følelser og adel, blått om ærlighet og menneskelig godhet. Elskere av en gylden nyanse vil neppe like tolkningen av stripene i denne fargen, fordi den ikke bare uttrykker aristokrati, men også forakt for andre. Burgunder og lyse skarlagen viser vanligvis utrolig mot og engasjement, men en lys nyanse av grønt antyder friskhet og jomfruelighet..

Hvis valget ditt har stoppet på fargevalg, må det huskes at de gjentatte vertikale stripene med svart og hvitt betyr fengsel. Prøv derfor å unngå slike latterlige feil ved å velge det som er riktig for deg..

Se videoen:

Forberedt av: monroe_etxt (Katie Monroe)