Foto på tatueringar

Betydelsen av en stjärntatuering

Vad är meningen med en stjärntatuering?

Sedan antiken har människor lockats av himlen och hemligheterna hos himmelska kroppar – vackra, mystiska, ouppnåeliga stjärnor. Därför symboliserar stjärnan beständighet, överlägsenhet, skydd. Stjärntatueringar är dessutom populära, både bland flickor och män. Sådana tatueringar är varierande och har en djup innebörd. Eftersom bilden av en stjärna är enkel och liten, väljs den ofta för den första tatueringen i livet..

Betydelsen av en stjärntatuering

Ett exempel på färgade stjärnor i en tatuering på handleden

Star tatuering historia

Stjärnan är en av de äldsta symbolerna som används av olika nationaliteter i sin kultur och religion. I antiken hade bilden av stjärnan rätt att appliceras av shamaner och präster, och därmed visa sin exklusivitet, som tillhör den gudomliga kasten. Stjärnan användes som en magisk symbol, vilket indikerar att en person har en speciell gåva, magisk kraft. Eftersom människor inte kunde förklara stjärnornas natur, gav de dem magiska trolldomskvaliteter..

Betydelsen och betydelsen av en stjärna i en tatuering

Ett exempel på en tatuering med stjärnor

Vad betyder en stjärntatuering?

Beroende på hur många hörn en stjärna har, skiljer man olika typer.

  • Den femkantiga stjärnan kallas också pentagrammet, pentalpha, pentacle, pentageron. Detta är en vanlig femkant. Denna stjärna har varit känd för mänskligheten i flera tusen år. Alla civilisationer som existerade vid olika tidpunkter och epoker har använt den femkantiga stjärnan i sina rituella ritningar. Under många årtusenden har denna typ av stjärna symboliserat ljus och gott, fem sinnen, mystisk kraft, feminina och maskulina principer, harmoni.
  • Omvänd femkantig stjärna (fallande pentagram) – en symbol för Satan, satanism.
  • Den sexkantiga stjärnan (hexagram) består av två liksidiga trianglar överlagrade på varandra. En sådan stjärna symboliserar harmoni mellan den materiella världen (en triangel som pekar uppåt) och den andliga världen (en triangel som pekar nedåt med en punkt). Den sexkantiga stjärnan kallas också Salomos sigill, Davidstjärnan, Goliatstjärnan. Som regel är hexagrammet symbolen för judendomen. Denna stjärna har varit känd i århundraden och finns också på israeliska flaggan..
  • Den sjuspetsiga stjärnan (heptagram) är en av de mycket gamla orientaliska symbolerna. Eftersom siffran sju är ett lyckligt magiskt tal, samlas allt som är associerat med detta nummer i denna stjärna. Denna stjärna kallas också Elven -stjärnan, Semir, Getada, Semiris. Man tror att den sjuspetsiga stjärnan kan förvandla en person till en forskare, trollkarl, lärare, till och med en eremit. Heptagram tatuering ger lycka och lycka till.
  • Den åttaspetsade stjärnan (oktagram) är en symbol för överflöd. Denna stjärna har en plats i ortodox symbolik. I hedniska övertygelser kallades det Svarogs stjärna, som förknippas med energi, ljus, bra.
  • En niopunktig stjärna (nanogram) indikerar uppnådd stabilitet i en persons liv. Denna stjärna består av tre trianglar som representerar den Helige Ande..

Betydelsen av en stjärntatuering på axlarna

En tvetydig tatuering med stjärnor på axlarna, som har en speciell innebörd i fängelsevärlden

Förutom de listade typerna av stjärnor finns det olika andra tatueringar som visar stjärnor som har sina egna symboliska betydelser..

  • Ett stjärnskott betyder lycka till, uppfyllelse av omhuldade begär, framgång i affärer. Detta avbildas ofta som flera små stjärnor. Som regel väljs en sådan tatuering av tjejer..
  • Sjöstjärnan väljs som regel av människor, på ett eller annat sätt som är kopplat av deras aktiviteter med havet. Denna stjärna har också en viss betydelse för militären..
  • Nyligen har en tatuering i form av en galax av stjärnor på olika delar av kroppen, tillverkad i olika färger, blivit populär. Oftast väljs sådana tatueringar av stjärnor, offentliga människor.
  • Små stjärntatueringar på halsen föredras av tjejer. Det ger ett visst mysterium, mysterium, charm.

Betydelsen av en stjärntatuering beror också på vilken variation av alla kända stjärnor som väljs., vilken komposition används stjärnan i, etc. Varje person kan välja en tatuering som visar en eller flera stjärnor, med hänsyn till deras åsikter, känslor, smak, önskningar.

Du kan titta:

STAR TATTOO SKETSAR

FOTO TATTOO STAR