Foto på tatueringar

Betydelsen av riddartatueringen

Här kan du ta reda på det riddare tatuering betydelse, se foton på färdiga tatueringar, bekanta dig med ritningarna, deras alternativ, betydelse och historia. Fler alternativ finns i katalogen:

  • Foto av riddartatuering
  • Riddare tatuering skisser

Betydelsen av en riddartatuering - fotoalternativ för färdiga ritningar

Betydelsen av en riddartatuering – fotoalternativ för färdiga ritningar

Intressanta fakta om betydelsen av riddartatueringen

Tatueringar har många funktioner nuförtiden. Detta är en demonstration av stil och en symbolisk beteckning på något viktigt i bärarens liv eller öde, och ett försök att sticka ut från mängden och ett uttryck för världsbilder eller tillhör någon social grupp, och ofta bara dekoration. En av de trendiga trenderna inom tatueringsfären just nu är bilden av en riddare..

Typer av riddartatueringar och innebörden av sådana tatueringar

Tappra krigare avbildas i olika former, till exempel:

– på hästrygg;

– i stående position med full uniform;

– i stridens hetta.

Oavsett positionen för den modiga mannen i bilden, bär det alltid samma budskap. En person som bär en tatuering med en riddare betonar sådana egenskaper som hängivenhet, ära, styrka, både fysisk och andlig, kärlek till sitt hem och en vilja att skydda det. Dessutom är riddare alltid trogna sina ideal, ärliga, älskar att slåss och vinna. Representanter för den kriminella världen och människor som sitter är respektfulla och försiktiga med en tatuering med en riddare. Ofta fyller tidigare fångar stora teckningar som skildrar strider i full gång för att ange storleken på deras ambitioner i förhållande till den kriminella världen. Ritningen på bröstet har sitt eget namn: Styrka och lojalitet. Man tror att en sådan person förtjänar exceptionell respekt för sina personliga egenskaper..

Förutom de ovannämnda skisserna kan riddaren också avbildas på olika bakgrunder, till exempel mot bakgrunden av de besegrade fiendens lik eller mot bakgrunden av en fästning som symboliserar ett hus..

Du kan också hitta teckningar inramade med inskriptioner på latin. Forntida slagord och motto för krigare kan återspegla tatueringsbärarens åsikter och prioriteringar.

Exempel på foton:

riddartatuering # 821 - en exklusiv version av mönstret som framgångsrikt kan användas för förändring och tatuering som en riddare samurai riddare och vikingar och gladiatorerriddartatuering №232 - en värdig version av bilden, som kan användas bra för förfining och applikation som en tatuering av riddare på benetriddartatuering №911 - en unik version av mönstret som framgångsrikt kan användas för revidering och applicering som en riddartatuering på axelnriddartatuering nummer 344 - en unik version av mönstret som kan användas väl för bearbetning och applicering som en riddartatueringknight tattoo # 799 är en cool version av mönstret som kan användas för att förvandla och applicera som en riddartatueringknight tattoo # 460 är en intressant version av mönstret som kan användas väl för att förvandla och applicera som en riddare med en svärdstatueringriddartatuering nummer 136 - en värdig version av bilden, som enkelt kan användas för revidering och teckning som en dödsridder -tatueringknight tattoo # 807 är en cool version av mönstret som enkelt kan användas för bearbetning och applicering som helvetes riddareriddartatuering nummer 218 - en cool version av mönstret, som framgångsrikt kan användas för ändring och ritning som en riddartatuering realismriddartatuering №666 - en värdig version av mönstret, som enkelt kan användas för ändring och applicering som riddartatueringriddartatuering # 212 - en värdig version av mönstret, som framgångsrikt kan användas för revidering och ritning av en riddare utan huvud som en tatueringriddartatuering №221 - en värdig version av mönstret, som framgångsrikt kan användas för ändring och ritning som en riddartatuering på underarmenriddartatuering # 594 - en värdig version av mönstret, som framgångsrikt kan användas för ändring och ritning som en tatuering av en riddare på en hästriddartatuering # 761 - en exklusiv version av mönstret som kan användas väl för bearbetning och applicering som en riddarängeltatueringknight tattoo # 530 är en cool version av mönstret som enkelt kan användas för att förvandla och applicera som en riddartatuering på underarmenriddertatuering # 498 är en cool version av mönstret som framgångsrikt kan användas för förfining och teckning som en riddartatuering på baksidanriddertatuering nummer 155 - en cool version av bilden, som framgångsrikt kan användas för revision och teckning som en tatuering riddarängelriddartatuering # 573 - en värdig version av mönstret, som kan användas för att förfina och applicera en tatuering som en riddares rustningriddartatuering # 791 - en exklusiv version av mönstret som enkelt kan användas för att förvandla och applicera som en riddartatuering på armenriddartatuering nummer 647 - en värdig version av mönstret, som framgångsrikt kan användas för att förvandla och applicera som en riddartatuering på benetriddertatuering # 984 är en cool version av mönstret som kan användas för att förvandla och applicera riddare på benet som en tatueringknight tattoo # 887 är en cool version av mönstret som enkelt kan användas för bearbetning och applicering som riddartatuering på underarmenknight tattoo # 15 är en cool version av mönstret som kan användas väl för bearbetning och applicering som en riddare i rustningstatueringriddartatuering # 889 - en exklusiv version av mönstret, som framgångsrikt kan användas för att förvandla och applicera som riddare på en hästtatueringriddartatuering nummer 345 - en intressant version av mönstret som enkelt kan användas för ändring och teckning som en tatuering samurai riddare och vikingar och gladiatorerriddartatuering nummer 622 - en cool version av bilden, som kan användas bra för förfining och applicering som en riddartatuering på armenriddartatuering # 253 - en cool version av mönstret, som framgångsrikt kan användas för revidering och ritning av en riddare på axeln som en tatueringriddartatuering nummer 489 - en unik version av mönstret, som framgångsrikt kan användas för ändring och applicering som en riddartatuering på benetriddartatuering # 812 - en intressant version av mönstret, som kan användas väl för ändring och applicering som en riddartatuering på knäetriddertatuering # 627 är en intressant version av mönstret som framgångsrikt kan användas för bearbetning och applicering som en tatueringsriddareriddartatuering nummer 18 är en intressant version av mönstret som framgångsrikt kan användas för förfining och tillämpning som en tatueringsriddareKnight Tattoo # 612 är en cool version av mönstret som kan användas för att transformera och applicera som en samurai riddartatueringriddartatuering nummer 559 - en unik version av mönstret som enkelt kan användas för revidering och teckning som en riddartatuering på benetknight tattoo # 52 är en cool version av mönstret som enkelt kan användas för bearbetning och applicering som en riddartatueringriddartatuering # 899 - en värdig version av mönstret, som kan användas väl för förändring och tatuering som en riddarängelriddartatuering nummer 137 - en cool version av mönstret som framgångsrikt kan användas för att transformera och applicera som riddare på en hästtatueringKnight Tattoo # 835 är en cool version av mönstret som framgångsrikt kan användas för att ändra och rita en dödsriddare som en tatueringriddartatuering nummer 750 - en värdig version av mönstret, som kan användas väl för att förvandla och applicera som en riddartatuering på armenriddartatuering nummer 807 - en cool version av bilden, som kan användas väl för ändring och teckning som en riddarängeltatueringriddartatuering nummer 173 - en cool version av bilden, som framgångsrikt kan användas för revidering och ritning av en riddare med vingar som en tatueringriddartatuering nummer 24 - en cool version av bilden, som framgångsrikt kan användas för revidering och ritning av en riddare och ett slott som en tatueringriddartatuering # 139riddertatuering nr 901 - en cool version av mönstret som enkelt kan användas för bearbetning och applicering som en riddarängeltatueringriddartatuering nummer 891 - en värdig version av mönstret, som framgångsrikt kan användas för bearbetning och applicering som en riddartatuering på axelnknight tattoo # 290 är en cool version av mönstret som framgångsrikt kan användas för ändring och applicering som en vampyr riddartatueringriddartatuering nummer 252 - en cool version av bilden, som framgångsrikt kan användas för att revidera och rita en samurai riddare och vikingar och gladiatorer som en tatueringriddartatuering # 49 - en exklusiv version av mönstret som framgångsrikt kan användas för att förvandla och applicera som en tatuering i stil med riddareriddertatuering # 230 är en cool version av mönstret som framgångsrikt kan användas för att transformera och applicera som en huvudlös riddartatueringriddertatuering # 423 är en cool version av en teckning som kan användas väl för bearbetning och applicering som en vampyrriddertatueringriddartatuering nummer 240 - en värdig version av mönstret, som kan användas väl för ändring och applicering som en riddartatuering på knäetknight tattoo # 597 är en cool version av mönstret som framgångsrikt kan användas för bearbetning och applicering som en riddartatuering på armenknight tattoo # 835 är en intressant version av mönstret som kan användas väl för bearbetning och applicering som en tatuering i stil med riddareriddertatuering # 163 är en intressant version av mönstret som framgångsrikt kan användas för bearbetning och applicering som en dödsriddartatueringriddartatuering nummer 116 - en värdig version av ritningen, som framgångsrikt kan användas för att revidera och rita vikingarriddare som en tatueringriddertatuering # 331 är en cool version av mönstret som enkelt kan användas för bearbetning och applicering som en dödsriddartatueringriddartatuering nummer 10 - en unik version av mönstret, som kan användas väl för ändring och teckning som riddare på en hästtatueringriddartatuering nr 677 - en unik version av mönstret som framgångsrikt kan användas för bearbetning och applicering som en tatuering av riddare på benetriddartatuering №335 - en unik version av mönstret som kan användas för att förvandla och applicera som riddare och slottstatueringknight tattoo # 479 är en cool version av mönstret som framgångsrikt kan användas för att transformera och applicera som en riddartatuering på armenriddartatuering №688 - en unik version av mönstret som enkelt kan användas för bearbetning och applicering som en riddartatueringriddartatuering # 613 - en exklusiv version av mönstret, som framgångsrikt kan användas för ändring och applicering som en riddartatuering på benetriddartatuering # 430riddartatuering nr 455 - en värdig version av mönstret, som framgångsrikt kan användas för att omvandla och applicera en samurai riddare och vikingar och gladiatorer som en tatueringriddartatuering nummer 282 - en unik version av mönstret som enkelt kan användas för revidering och applicering som en riddartatuering på baksidanriddartatuering nummer 559 - en värdig version av mönstret, som enkelt kan användas för revidering och applicering som en tatuering i stil med riddareriddertatuering # 501 är en intressant version av mönstret som framgångsrikt kan användas för bearbetning och applicering som en vampyrriddartatueringriddartatuering nummer 473 - en unik version av mönstret, som kan användas väl för revidering och applicering som en riddartatuering på armenriddartatuering nr 643 - en cool version av bilden som enkelt kan användas för ändring och applicering som en tatuering av en riddartemplarriddertatuering # 990 är en cool version av en ritning som kan användas väl för bearbetning och applicering som en riddartemplar -tatueringriddartatuering # 953 - en cool version av mönstret som enkelt kan användas för ändring och applicering som en tatuering vikingriddareknight tattoo # 738 är en cool version av mönstret som enkelt kan användas för ändring och applicering som en tatuering vikingriddareriddertatuering # 751 är en cool version av mönstret som framgångsrikt kan användas för att omvandla och applicera som en dödsriddartatueringknight tattoo # 409 är en cool version av mönstret som enkelt kan användas för att förvandla och applicera som en riddare med vingar tatueringriddartatuering nr 954 - en värdig version av mönstret, som kan användas väl för ändring och applicering som en tatuering av en riddare på axelnriddertatuering # 763 är en intressant version av mönstret som kan användas bra för att ändra och rita en riddare utan huvud som en tatueringriddartatuering nummer 317 - en unik version av mönstret som enkelt kan användas för ändring och applicering som riddartatuering på underarmenriddartatuering nummer 897 - en unik version av mönstret som enkelt kan användas för bearbetning och applicering som en tatuering vikingriddareriddartatuering nummer 691 - en cool version av mönstret, som kan användas för att transformera och applicera som en riddartatuering på knäetriddertatuering №225 - en cool version av bilden, som framgångsrikt kan användas för revidering och applicering som en riddarmstatueringriddartatuering # 824 - en exklusiv version av mönstret som enkelt kan användas för att förvandla och applicera som riddartatuering på underarmenriddartatuering nummer 311 - en unik version av mönstret som framgångsrikt kan användas för ändring och tillämpning som en riddare och slottstatueringriddertatuering # 865 är en intressant version av mönstret som enkelt kan användas för revidering och teckning som en riddare med vingar tatueringknight tattoo # 919 är en cool version av mönstret som enkelt kan användas för att förvandla och applicera som en riddartatuering på underarmenknight tattoo # 268 är en cool version av mönstret som framgångsrikt kan användas för bearbetning och applicering som en riddartatuering på axelnriddertatuering # 908 är en värdig version av bilden, som framgångsrikt kan användas för revidering och applicering som en riddaraxeltatueringknight tattoo # 576 är en cool version av mönstret som enkelt kan användas för bearbetning och applicering som helvetes riddareriddertatuering nummer 114 - en cool version av mönstret som enkelt kan användas för att förvandla och applicera som en riddaraxeltatueringriddartatuering # 33riddartatuering nummer 695 - en värdig version av bilden, som enkelt kan användas för ändring och ritning som en riddartatuering realismriddertatuering # 891 är en värdig version av en ritning som enkelt kan användas för bearbetning och applicering som en riddare med en svärdstatueringKnight Tattoo # 92 är en cool version av mönstret som framgångsrikt kan användas för att transformera och applicera som en tatuering i stil med riddareknight tattoo # 575 är en cool version av mönstret som framgångsrikt kan användas för ändring och applicering som en tatuering av en riddartemplarriddartatuering # 503Knight Tattoo # 218 är en cool version av mönstret som enkelt kan användas för bearbetning och applicering som en riddarmstatueringriddartatuering nummer 128 - en värdig version av mönstret, som enkelt kan användas för ändring och tillämpning som riddare i rustningstatueringriddertatuering # 786 är en cool version av en teckning som framgångsrikt kan användas för revidering och ritning av en riddare utan huvud som en tatueringriddartatuering nummer 456 - en intressant version av mönstret, som kan användas väl för revidering och applicering som en riddartatuering på armenriddartatuering nummer 800 - en exklusiv version av mönstret som enkelt kan användas för ändring och tillämpning som riddare och slottstatueringriddertatuering # 584 är en cool version av mönstret som framgångsrikt kan användas för bearbetning och applicering som en riddartatuering på knäetriddartatuering nr 514 - en värdig version av mönstret, som framgångsrikt kan användas för ändring och ritning som en riddartatuering på underarmen

Knight tatuering platser

Den vanligaste platsen för en sådan tatuering är på axeln. Som regel görs små ritningar på axeln, det kan vara en riddare eller en ryttare på en häst. Inskriptionen på axeln är svår att märka på avstånd, för för mönstrets harmoni bör bokstäverna vara små. Därför, för dem som vill informera andra om sina passioner och tro, finns det ett alternativ för en tatuering på baksidan. Det är där fantasin utspelar sig. Ofta skildrar mästare strider med alla attribut, från hästar till blodfloder. Ovanför eller under en sådan strid är en inskription av ridderlighet lämplig.

Viktiga aspekter när man tatuerar sig med en riddare

Först och främst bör man komma ihåg att sådana bilder är gjorda i realismstil, så klienten måste vara helt säker på mästarens professionalism. Om det finns en, måste du vara uppmärksam på valet av den del av kroppen som tatueringen kommer att skryta med. Bilden av en riddare har en djup innebörd, så det är bättre att ägna tid åt att välja en specifik riddarperiod, kanske att välja en specifik hjälte från den tiden. Det är viktigt att tänka över begreppet bild, beräkna platsen för den, finansiera och kontrollera om den valda frasen lämpar sig för översättning. Det är anmärkningsvärt att riddartatueringen oftast är fylld i svartvita eller gråbruna färger..

Titta på videon:

Detta beror troligen på att krigarnas rustning huvudsakligen var av dessa nyanser. Dessutom symboliserar metallfärgen andan och styrkan..

Förberedd av: ioanna_haus (John)