Foto på tatueringar

Innebörden av ninjatatueringen

Här kan du ta reda på allt om ritningar, funktioner, alternativ, tolkning och innebörden av ninjatatueringen. Vi har samlat fler exempel för granskning här:

  • Foto på tatueringen “ninja”
  • Skisser av ninjatatueringen

Innebörden av en ninjatatuering - fotoexempel på teckningar av intressanta tatueringar

Innebörden av en ninjatatuering – fotoexempel på teckningar av intressanta tatueringar

Intressanta fakta om designalternativen, funktionerna och innebörden av “ninja” -tatueringen

Ninja -berättelser berättar att de var modiga, orädda, oklanderliga, tuffa, motståndskraftiga krigare, trogna sina mål och uppdrag. Ninja vet hur man perfekt använder de vapen de har till sitt förfogande, samt äger alla föremål som vapen, vet hur man försvarar sig mot alla typer av vapen och är bra på att slåss utan vapen. För att bli en ninja började en person från en ung ålder genomgå den nödvändiga mängden utbildning, så att han kunde förvärva ett stort antal färdigheter. Förutom oklanderlig användning av vapen var ninjorna utmärkta på att kamouflera, de var perfekt samordnade i vilken terräng som helst, de tränade sin syn, lukt, hörsel, visuell uppfattning och minne. Dessutom gick samurajer som förlorade sina herrar med i ninjans led. Samurai, precis som ninja från en ung ålder, tränade för att förvärva kampsport för att vara i tjänst för sina beskyddare..

“Samurai” översätts bokstavligen från japanska som “tjänare”. Men dessutom präglas samurajerna av termen “bushi”, bokstavligen översatt “krigare”. Därför är samurajen både en utmärkt fighter och en lojal tjänare..

Ninja, som samurajer, lydde utan tvekan och kämpade för sina beskyddare. Ninja har varit i tjänst hos adliga och ädla familjer i århundraden, så länge de innehade maktpositioner. Senare tog stora samuraisamhällen makten, anförtrott suveränitet och tog bort adliga familjer från politiska ämbeten..

Fotoexempel på färdiga tatueringar med ett “ninja” -mönster:

foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №085 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №001 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №002 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №003 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №004 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №005 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №006 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №007 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №008 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №009 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №010 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №011 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №012 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №013 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №014 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №015 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №016 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №017 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №018 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №019 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №020 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №021 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №022 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №023 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №024 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №025 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №026 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №027 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №028 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №029 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №030 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №031 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №032 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №033 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №034 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №035 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №036 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №037 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №038 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №039 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №040 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №041 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №042 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №043 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №044 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №045 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №046 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №047 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №048 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №049 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №050 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №051 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №052 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №053 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №054 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №055 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №056 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №057 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №058 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №059 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №060 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №061 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №062 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №063 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №064 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №065 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №066 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №067 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №068 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №069 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №070 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №071 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №072 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №073 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №074 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №075 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №076 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №077 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №078 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №079 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №080 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №081 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №082 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №083 - tatuering ninja -foto av ninja tatuering daterad 25/12/2017 №084 - tatuering ninja -

Innebörden av ninjatatueringen

En person som föredrar en tatuering med bilden av en ninja kännetecknas av sådana karaktärsdrag som adel, styrka, hängivenhet för målet och ens idéer, vördnad och värde för tullen, försiktighet, tänkande nykterhet, uppriktighet inför sig själv, som liksom sekretess och sekretess..

Ninja valde färgglada kläder och uniformer för att göra det lättare att gömma sig och dölja sig i en folkmassa. Följaktligen är ägaren av en tatuering med en ninjabild ett ämne som är immun mot majoritetens uppfattning, inte mottagligt för någon annans inflytande. Han kan övervinna svårigheter och lösa problemet med sina egna extraordinära metoder..

Bilden av en ninja eller en samuraj betonar att ägaren till en sådan tatuering respekterar tidigare generationers seder, har mod och uthållighet, kämpar för hög moral, går stadigt sin egen väg utan att avvika från mål. Dessutom betyder denna tatuering generositet, att välja rätt väg, lojalitet mot ideal och högre mål. En ninja eller samuraj karakteriserar tatueringens ägare som en hedersman, med tydliga livsmål och prioriteringar, med hög moral och styrka.

Tatueringar med bilder av en ninja eller en samuraj måste göras meningsfullt, noggrant och eftertänksamt. Sådana tatueringar bör inte väljas för applikation, för underhållning eller yttre skönhet. Denna bild är väl lämpad för starka, modiga, beslutsamma män. En person som väljer en bild av en ninja eller samuraj som en tatuering känner igen, accepterar och följer samma lagar, koder och regler. För tatueringar ges som regel stora delar av kroppen, såsom buken, axeln, underarmen, ryggen, axelbladet eller bröstet, eftersom sådana bilder ofta är stora. Dessutom har sådana tatueringar, ofta, många små detaljer som kräver noggrann och noggrann ritning. Därför bör ett av kraven för en tatuerare vara hög skicklighet, professionalism och erfarenhet..

Titta på videon:

Text förberedd: sidelyovm (Maxim Yurievich Sidelev)