Fotografia tetovania

Význam okovného tetovania

Tento materiál vám pomôže dozvedieť sa všetko o význam okovného tetovania, navrhne na prezeranie moderné kresby, popíše ich význam, interpretáciu a históriu. Viac príkladov si môžete pozrieť tu:

  • Fotografia tetovania okovov
  • Náčrtky tetovania okov

Význam okovného tetovania - fotografické príklady hotových tetovaní

Význam okovového tetovania – fotografické príklady hotových tetovaní

Zaujímavé fakty o význame tetovania okov

V súčasnej dobe významy takýchto tetovaní už neobsahujú filozofický význam, ktorý bol do nich pôvodne vložený. Mladí ľudia si napchávajú tetovacie putá, aby zmenili svoj vizuálny vzhľad. Okovy aplikované na ženské ruky alebo nohy zdôrazňujú krehkosť a pôvab ženského tela a na mužskom tele pôsobia veľmi brutálne..

Sémantický význam tetovania

Vo väzniciach sa prvýkrát začalo používať okovy vo forme tetovania. Význam takéhoto obrazu bol zredukovaný na nevyhnutnosť trestu za spáchané zločiny. V ruských väzniciach boli spútaní iba tí väzni, ktorí si v miestach zadržania odsedeli najmenej päť rokov. Termín výkonu trestu môže byť niekedy určený reťazou pripevnenou k okom. Jeden odkaz bude znamenať rok, pol odkazu – šesť mesiacov. Okrem toho pridanie rôznych predmetov zmení konečný význam obrázku, ale zároveň podrobne odhalí biografiu osoby s týmto tetovaním..

V inom svetle môže význam okovového tetovania pôsobiť pozitívne. Okovy s roztrhnutými reťazami pôsobia veľmi symbolicky. V tejto podobe pôsobia ako symbol oslobodenia a vyslobodenia z hriechov. Mnoho mladých ľudí v neformálnych mládežníckych hnutiach používa toto tetovanie ako symbol sebadôvery, rebélie a nezávislosti..

Príklady fotografií:

fotka tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 044 - Tetovacie okovy_fotka tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 001 - okovy na tetovanie_fotka tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 002 - okovy na tetovanie_fotka tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 003 - okovy na tetovanie_fotka tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 004 - okovy na tetovanie_fotografia tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 005 - Tetovacie putá_fotka tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 007 - Tetovacie putá_fotka tetovania s okovami zo dňa 18.08.2017 č. 008 - Tetovacie putá_fotka tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 009 - okovy na tetovanie_fotografia tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 010 - tetovacie putá_fotografia tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 011 - tetovacie putá_fotka tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 012 - okovy na tetovanie_fotka tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 013 - Tetovacie putá_fotka tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 014 - Tetovacie putá_fotka tetovania na okovoch zo dňa 18.08.2017 č. 015 - okovy na tetovanie_fotografia tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 016 - Tetovacie putá_fotka tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 017 - Tetovacie putá_fotka tetovania na okovoch zo dňa 18.08.2017 č. 018 - Okovy na tetovanie_fotka tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 019 - Tetovacie putá_fotografia tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 020 - Tetovacie okovy_fotografia tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 021 - tetovacie putá_fotka tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 022 - okovy na tetovanie_fotka tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 024 - okovy na tetovanie_fotka tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 025 - Tetovacie okovy_fotka tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 026 - Tetovacie putá_fotografia tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 027 - Tetovacie putá_fotografia tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 028 - Tetovacie putá_fotografia tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 029 - Tetovacie putá_fotka tetovania s putami zo dňa 18.08.2017 №030 - Tetovacie putá_fotografia tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 031 - Tetovacie putá_fotka tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 032 - tetovacie putá_fotografia tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 033 - Tetovacie putá_fotografia tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 034 - Tetovacie putá_fotografia tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 035 - tetovacie putá_fotka tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 036 - Tetovacie putá_fotografia tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 037 - Tetovacie putá_fotografia tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 038 - Tetovacie putá_fotka tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 039 - tetovacie putá_fotografia tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 040 - Tetovacie putá_fotka tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 041 - Tetovacie putá_fotka tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 042 - Tetovacie putá_fotka tetovania z okov zo dňa 18.08.2017 č. 043 - Tetovacie putá_

Niektorí ľudia na tomto obrázku vidia aj znak asociácie alebo ľudí, s ktorými sú spojení. Mladé páry si nechávajú robiť rovnaké tetovanie s uvedením mena osoby na okovách. Týmto spôsobom si navzájom zosobňujú večnú oddanosť a navždy spájajú svoj osud s osudom tejto osoby.

Niektorí ľudia milujú myšlienku používať toto tetovanie ako ochranu pred väzením, otroctvom a inými nepríjemnosťami. Tetovacie putá so zlomenými reťazami symbolizujú oslobodenie.

Sémantické odtiene obrazu je možné zdôrazniť pomocou všetkých druhov ďalších predmetov, ako sú stuhy, kvety a nápisy..

Miesta aplikácie

Oblasti tela vhodné na tetovanie s okovami sú obmedzené na dolnú časť nohy a zápästia. Veľmi zriedka si to niektorí odvážlivci aplikujú aj na krk. Miesto tetovania a tvar okov bude závisieť nielen od štruktúry osoby, ale aj od hodnoty, ktorá je do obrázku vložená..

Nuansy aplikácie

Na tetovanie je možné použiť škvrny zo striebra, zlata a medi. Niekedy sa používa čierna farba, pretože iba ona môže vyjadriť závažnosť a masívnosť pút..

Znovu treba poznamenať, že v kriminálnom prostredí je tetovanie zobrazujúce okovy výrazným znakom s vlastným významom. Pridanie niektorých predmetov do okov tiež nesie určité sémantické zaťaženie..

Informácie k článku poskytuje zdroj, ktorý v sieti predstavuje záujmy kvalifikovanej dermatológky -kozmetičky – Olgy Leonidovnej Vnukovej. Detailne tu.

Pozri si video:

Pripravené: paketorii (Beketov Pavel Sergeevich)