Fotografia tetovania

Význam tetovania trojuholníka

V článku to roztriedime na policiach význam tetovania trojuholníka, význam a história kresby v tetovaní. Pokúsme sa vám ponúknuť všetky informácie, ktoré potrebujete na to, aby ste si urobili skvelé tetovanie v trojuholníku. Tiež sme pre nich zhromaždili fotografie hotových tetovaní a obrázky v tematických častiach, ktoré vám pomôžu:

  • Fotografie hotových trojuholníkových tetovaní
  • Náčrty a obrázky na tetovanie trojuholníka

Význam tetovania trojuholníka - príklady a fotografie

Význam tetovania trojuholníka – príklady a fotografie

Aký je význam, história a význam tetovania trojuholníka

Trojuholník je jedným z najbežnejších, najstarších a najzáhadnejších symbolov. Od nepamäti ľudia používali trojuholník v ozdobách, amuletoch, ozdobách a magických vzoroch. Skalné rytiny starovekého muža z paleolitu alebo kamene Ica z Peru, ktoré našli archeológovia, potvrdzujú mystický význam tejto figúry pre našich predkov. Ale aj teraz, v našich dňoch, trojuholník nestratil svoj magický význam a je veľmi populárny v umení tetovania..

Internetový obchod http://3umph.com.ua/ kozmetika ktorý je prezentovaný za najlepšiu cenu, je pripravený ponúknuť špeciálne výrobky na starostlivosť o pleť a tetovanie. S ponukami sa môžete zoznámiť na webovej stránke.

V rôznych časoch, rôznymi ľuďmi, v rôznych náboženstvách, bol význam obrazu trojuholníka interpretovaný vlastným spôsobom. Toto znamenie má hlboký náboženský a filozofický význam..

Z celej škály variácií, tvarov a významov sa pokúsime vyzdvihnúť najbežnejšie a najobľúbenejšie použitie v tetovaní..

Význam tetovania trojuholníka 4 čo znamená tetovanie trojuholníka 12 Význam tetovania trojuholníka 2

V kresťanskej kultúre bol rovnostranný trojuholník označovaný ako Svätá Trojica – Otec, Syn a Duch Svätý, v židovskej kultúre to znamená dokonalosť. V slobodomurárstve je obraz trojuholníka petroglyfom trojnásobnosti kozmického princípu a jeho okraje zodpovedajú svetlu, tme a času. V egyptskej kultúre symbolizuje trojjedinú duchovnú vôľu vyššej mysle, znak múdrosti.

Čo znamená tetovanie v trojuholníku??

V gréckej mytológii, venovanej staroegyptskému bohu múdrosti a poznania Thothovi (Hermes), rovnoramenný trojuholník smerujúci nahor symbolizoval mužský, božský princíp, oheň (stúpajúci plameň), vzostup, spiritualitu. Obrátená postava trojuholníka so základňou nahor znamená ženský princíp, otvorený pohár, múdrosť, plodnosť, voda.

Rovnoramenný trojuholník s vnútorným okom znamená „Božie oko“ alebo „Vševidiace oko“, „Oko prozreteľnosti“, životodarné božské svetlo, kreativitu, posvätný tetrogram alebo Božie meno. Jeho strany vyjadrujú harmóniu medzi myšlienkou, rečou, činom alebo slobodou, rovnosťou, bratstvom. Význam týchto troch vrcholov je: minulosť, súčasnosť, budúcnosť a celý trojuholník: večnosť. Tri uhly naznačujú: silu, múdrosť, krásu.

Kruh s trojuholníkom vo vnútri znamená – trojjediný, božský obklopený večnosťou alebo nekonečnosťou vyššej mysle.

Trojuholníkové tetovanie – obľúbené možnostitetovanie trojuholníka oka

tetovanie v kruhu trojuholníka

trojuholníkové tetovanie na ruke

tetovanie tri trojuholníky

trojuholníkové tetovanie na zápästí

tetovanie jelenieho trojuholníka

tetovanie trojuholníka stromu

tetovanie na trojuholníkový krk

tetovanie ružového trojuholníka

V Indii symbol dvoch proti sebe smerujúcich trojuholníkov, prekrývajúcich jeden na jedného, ​​znamená – spojenie tvorivých a generatívnych princípov, znak harmónie medzi božským a pozemským. V Európe bolo toto znamenie vo forme šesťuholníkovej hviezdy nazývané „Davidova hviezda“ alebo „Šalamúnova pečať“, bolo symbolom spojenia mužského a ženského princípu. Zosobňoval harmóniu duchovného a materiálneho, spojenie božského a pozemského. Ľudia verili, že chráni pred zlými silami a nesie pozitívnu energiu. Križujúce sa trojuholníky používali vo svojej symbolike aj slobodomurári..

Význam tetovania trojuholníka 3Význam tetovania trojuholníka 3Význam tetovania trojuholníka 2Význam tetovania trojuholníka 2Význam tetovania trojuholníka 1Význam tetovania trojuholníka 1Význam tetovania trojuholníka - príklady a fotografieVýznam tetovania trojuholníka – príklady a fotografiečo znamená tetovanie trojuholníka 12čo znamená tetovanie trojuholníka 12Význam tetovania trojuholníka 5Význam tetovania trojuholníka 5Význam tetovania trojuholníka 4Význam tetovania trojuholníka 4

V modernom tetovaní sa obraz trojuholníka používa nielen ako ozdoba, ale aj ako znak, ktorý nesie individuálny sémantický obsah. Všeobecne sa uznáva, že miesto tetovania (najmä obraz trojuholníka v rôznych verziách) má veľký význam a môže slúžiť ako kľúč k energetickej rovnováhe človeka..

Môžete sledovať:

SKIČKY NA TATTOO TRIANGLE

FOTO TATTOO S TRIANGLE