Φωτογραφία τατουάζ

Σημασία τατουάζ δοντιών

Αυτό το υλικό θα σας επιτρέψει να μάθετε δόντι τατουάζ έννοια, δείτε φωτογραφίες από ενδιαφέροντα σχέδια, μάθετε την ιστορία, το νόημα και την ερμηνεία τους. Περισσότερα παραδείγματα εδώ:

  • Φωτογραφία τατουάζ δοντιών
  • Σκίτσα τατουάζ δοντιών

Η έννοια ενός τατουάζ δοντιού - μια συλλογή φωτογραφιών από έτοιμα τατουάζ

Η έννοια ενός τατουάζ δοντιού – μια συλλογή φωτογραφιών από έτοιμα τατουάζ

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες, γεγονότα, έννοια, ιστορία και έννοια του τατουάζ δοντιών

Σας προσφέρουμε να μάθετε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα σχετικά με ένα τατουάζ δοντιών, το κρυφό νόημα και διάφορες ερμηνείες αυτού του σχεδίου – ένα φυλαχτό.

Ένα τατουάζ με δόντια, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι σπάνιο, αρκετά συχνά το κάνουν οι άντρες, είναι ισχυρά από τη φύση τους. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του τατουάζ είναι ότι είναι κατασκευασμένο που αντιστοιχεί στο μέγεθος του φυσικού του μεγέθους και όσο το δυνατόν πιο παρόμοιο με το πρωτότυπο. Υπάρχει η άποψη ότι ένα δόντι είναι σύμβολο υλικών απωλειών. Αλλά μην στρέψετε την προσοχή σας στο σύμβολο της απώλειας που κρύβεται στην εικόνα του δοντιού. Στην πραγματικότητα, το δόντι αντιπροσωπεύει προστασία, σταθερότητα, αποφασιστικότητα και φέρνει φόβο στον αντίπαλο..

Τι σημαίνει ένα τατουάζ με ένα δόντι;?

Εάν το τατουάζ έχει τη μορφή γυμνού στόματος ζώου ή ανθρώπινου κυνόδοντα, αυτό είναι μια σαφής έκφραση απειλής για τον αντίπαλο και μια προειδοποίηση ότι ο ιδιοκτήτης του τατουάζ είναι έτοιμος να υπερασπιστεί τον εαυτό του μέχρι το τέλος. Συχνά ένα τατουάζ δοντιού υποδηλώνει αντρικά χαρακτηριστικά. Αυτό το τατουάζ αρέσει σε ανθρώπους που πρέπει να ξοδέψουν πολλή ενέργεια στη ζωή τους, ηθική και σωματική. Ο ιδιοκτήτης ενός δοντιού, με τη μορφή τατουάζ, δεν εγκαταλείπει σε καμία περίπτωση.

Όταν απεικονίζεται ένα δόντι από την άνω γνάθο, το νόημά του αναφέρεται σε θέματα του άυλου κόσμου των ιδεών και ένα δόντι από την κάτω γνάθο αναφέρεται σε θέματα του υπάρχοντος γήινου κόσμου. Οι πρόγονοί μας χρησιμοποίησαν το δόντι (δόντια) ως ένα από τα πρώτα όπλα σε μια επίθεση..

Πολύ συχνά ο συμβολισμός του δοντιού συνδέεται με τη σεξουαλική πλευρά του ιδιοκτήτη του. Ένα ομοιόμορφο, καθαρό δόντι είναι ένας δείκτης ζωτικότητας, ο οποίος είναι πάντα σε άνοδο. κίτρινο, σάπιο – μείωση της εσωτερικής δύναμης.

Η έννοια του δοντιού και η σύνδεσή του με το κάρμα

Το δόντι, ως το πιο δύσκολο μέρος του σώματος, συμβολίζει την αναγέννηση, καθώς και ένα ορισμένο δυναμικό δύναμης του ιδιοκτήτη.

Παραδείγματα φωτογραφιών:

φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №092 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №093 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №094 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №095 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №096 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №097 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №098 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №099 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №100 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №101 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №102 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №103 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №104 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №105 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №106 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №107 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №108 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №109 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №110 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №111 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №112 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №113 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №114 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №115 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №116 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 αρ. 117 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №118 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №119 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №120 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №121 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №122 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №123 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №124 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №125 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №126 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №127 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №128 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №129 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №130 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №131 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №132 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №133 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №134 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №135 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №136 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №137 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №138 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №139 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №140 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №141 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №142 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №143 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №001 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №002 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №003 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №004 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №005 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №006 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №007 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №008 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №009 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №010 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №011 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №012 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №013 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №014 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №015 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №016 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №017 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №018 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №019 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №020 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №021 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №022 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №023 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №024 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №025 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №026 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №027 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №028 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 29029 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №030 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №031 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 32032 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №033 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №034 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №035 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 36036 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №037 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №038 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №039 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №040 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №041 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №042 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №043 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 44044 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 45045 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 №046 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία δόντι τατουάζ με ημερομηνία 13/09/2017 №047 - δόντι τατουάζ -φωτογραφία τατουάζ δοντιού με ημερομηνία 13/09/2017 48048 - δόντι τατουάζ -

Η σύνδεση του δοντιού με την καρμική ενέργεια και δύναμη είναι συσσώρευση όχι μόνο της ζωτικότητας, αλλά και άλλων ιδιοτήτων του ιδιοκτήτη του τατουάζ.

Από εδώ ξεκινάει η ιεροτελεστία των αγιασμένων κειμηλίων και ξεκινά η παράδοση της διατήρησης του πρώτου χαμένου δοντιού του παιδιού. Το ίδιο το δόντι έχει ένα μαγικό νόημα. Υπάρχει μια τέτοια πεποίθηση μεταξύ των ανθρώπων: τα γυμνά δόντια μπορούν να κάνουν θολό ακόμη και έναν καθρέφτη. Τα μαθήματα ζωής που φέρει κάθε άτομο είναι σύμβολο των γομφίων.

Ανθρώπινο κάρμα και δόντια

Εάν οι κυνόδοντες είναι λευκοί και ίσοι, τότε το κάρμα του ιδιοκτήτη είναι καθαρό και γεμάτο με καλά γεγονότα και εμπειρίες. Η παρουσία στραβών και σάπιων κυνόδοντων υποδηλώνει ότι ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να εργαστεί σε προγράμματα ζωής και να ξαναγεννηθεί. Τα σπάνια και μικρά δόντια είναι εγγενή στις ερωτικές φύσεις και ο ιδιοκτήτης δοντιών “αλόγου” έχει κακή διάθεση.

Σεβαστό δόντι από τους προγόνους

Αμερική

Σύμφωνα με τις μεξικανικές πεποιθήσεις, ο Θεός Tlaloc (άρχοντας της βροχής και της γονιμότητας) διακρίνεται από ένα στέμμα με ένα προεξέχον δόντι, το οποίο συμβολίζει τη βροχή.

 Οι Βέδες

Η Αγνή είναι θεός και μύλος. Ο συμβολισμός του αναφέρει άφθονα δόντια..

Στον Ιουδαϊσμό, ο θεός Σιν, (μεταφράζεται ως Δόντι) – αναφέρεται στο στοιχείο της φωτιάς.

Στον Χριστιανισμό, οι Χριστιανοί χλεύαζαν τους θεούς τους και έβγαζαν τα δόντια τους μπροστά τους – σύμβολο ανωτερότητας και αυτοπεποίθησης.

Στην αστρολογία, το σύμβολο του δοντιού εξαρτάται από το ζώδιο των αστεριών στον Αιγόκερω..

Εάν είστε αποφασισμένοι να κάνετε ένα τατουάζ που απεικονίζει ένα δόντι, αυτή είναι μια σαφής πρόθεση να προστατέψετε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας με κάθε κόστος. Και για άτομα με ενδιαφέρουσα αίσθηση του χιούμορ, ένα τατουάζ με δόντια θα είναι ακόμη και παρηγοριά όταν χάνουν τα δόντια τους σε ραντεβού με οδοντίατρο..

Δες το βίντεο:

Παρασκευάστηκε από: marisabell_2017 (Antonova Marina Valerievna)