ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Οργάνωση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Αποτελέσματα μελέτης που πρέπει να γνωρίζετε

Πολλά πανεπιστήμια σήμερα προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όχι μόνο λόγω της κρίσης του κορονοϊού, αλλά και για να καλύψουν τις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών και να παραμείνουν ενημερωμένοι με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ορισμένα κολέγια αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πλοήγηση στα βήματα που απαιτούνται για την παράδοση τέτοιων εκδηλώσεων και προγραμμάτων.

Μια μελέτη εξέτασε τις αντιλήψεις, τις στάσεις και τη διάθεση των μαθητών να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Συμμετείχαν μαθητές από την Πορτογαλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ουκρανία. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πολύ σημαντικά όχι μόνο για τους ερευνητές αλλά και για τα πανεπιστήμια, καθώς μπορούν να παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για τα πανεπιστήμια. Πώς να οργανώσετε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο μέλλον, δείτε το άρθρο.

Οργάνωση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μια επισκόπηση των κύριων προβλημάτων

Οργάνωση εξ αποστάσεως εκμάθησης νέας μελέτης δίνει απαντήσεις

Τα αποτελέσματα αυτής της πιλοτικής μελέτης έδειξαν ότι και στις τρεις χώρες τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές όσον αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν η διαχείριση του χρόνου, τα κίνητρα και οι γλωσσικές δεξιότητες. Μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι παρόμοιες προσφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από Προηγηματικά Μπορεί να βοηθήσει μαθητές με γλωσσικές δεξιότητες.

Το Διαδίκτυο έχει δώσει τη δυνατότητα σε μεγάλα τμήματα του παγκόσμιου πληθυσμού να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και να διαδώσουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο, και έχει βοηθήσει στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει γίνει όλο και πιο συχνή σε πολλά πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια που δεν προσφέρουν αυτήν την επιλογή επειδή δεν αποτελεί μέρος της θεσμικής τους κουλτούρας και με την εξάπλωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι χώρες και τα κολέγια που δεν προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση πρέπει να εισαγάγουν αυτήν την επιλογή για να διατηρήσουν και να διατηρήσουν ο μαθητικός τους πληθυσμός διευρύνεται.

Προκειμένου να αναπτυχθούν τέτοια προγράμματα, είναι χρήσιμο να προσδιοριστεί εάν οι μαθητές είναι δεκτικοί σε τέτοια διαδικτυακά μαθήματα και είναι πρόθυμοι να εγγραφούν σε αυτά. Οι μελέτες ασχολούνται με τις αντιλήψεις των μαθητών και το ενδιαφέρον τους για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Οργάνωση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Τα ερευνητικά ερωτήματα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση οργανώνει συμβουλές και αποτελέσματα μελέτης

• Πώς αντιλαμβάνονται οι μαθητές εξ αποστάσεως τη μάθηση από απόσταση?

• Έχουν παρακολουθήσει ήδη μαθητές κάποιο διαδικτυακό μάθημα;?

• Ποιοι είναι οι λόγοι για τους μαθητές να εγγραφούν / να μην εγγραφούν σε μαθήματα εξ αποστάσεως?

• Πόσο δεκτικοί είναι οι μαθητές να εγγραφούν σε μαθήματα εξ αποστάσεως?

• Ποια προετοιμασία πρέπει να έχουν οι μαθητές πριν επιλέξουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση?

• Τι είδους εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα ενδιαφέρουν τους μαθητές?

Πλαίσιο της μελέτης

Βελτίωση δεξιοτήτων γλώσσας μέσω συμβουλών από απόσταση

Η έρευνα που εξετάζουμε πραγματοποιήθηκε σε πανεπιστήμια τριών χωρών (Πορτογαλία, Ουκρανία και ΗΑΕ). Μια περιγραφή της κοινωνικοδημογραφικής και τεχνολογικής χρήσης κάθε χώρας παρέχει ένα πλαίσιο για αυτή τη μελέτη.

Αυτές οι τρεις χώρες επιλέχθηκαν με βάση την τοποθεσία των ερευνητών και ως εκ τούτου παρείχαν δείγματα ευκολίας. Ομοίως, οι τρεις χώρες στερούνται τέτοιων προσφορών. Οι ηλεκτρονικές έρευνες στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μαθητές που είχαν εγγραφεί σε διάφορα μαθήματα. Οι μαθητές στην Πορτογαλία και τα ΗΑΕ εγγράφηκαν σε πρόγραμμα κατάρτισης δασκάλων και η έρευνα στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δύο τμήματα στην Πορτογαλία (73 μαθητές) και τέσσερα τμήματα στα ΗΑΕ (108 φοιτητές) που σπούδασαν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ουκρανία, οι μαθητές εφάρμοσαν μαθηματικά , φιλολογία, διαγνωστική, κοινωνική εργασία και φιλοσοφία. Οι έρευνες στάλθηκαν με email σε 102 φοιτητές που εγγράφηκαν σε πέντε μαθήματα.

Οργανώστε εξ αποστάσεως μάθηση τι πρέπει να προσέχετε όταν διοργανώνετε διαδικτυακά μαθήματα

Τα δεδομένα δείχνουν ότι από 223 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα, συνολικά 63 μαθητές συμμετείχαν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι μισοί Ουκρανοί μαθητές, περίπου το ένα τέταρτο των φοιτητών των ΗΑΕ και μόνο το 5% των μαθητών της ομάδας από την Πορτογαλία είχαν παρακολουθήσει τέτοιες εκδηλώσεις.

Από τους μαθητές που είχαν προηγούμενη εμπειρία από απόσταση, οι περισσότεροι Ουκρανοί φοιτητές είχαν παρακολουθήσει ένα ή δύο διαδικτυακά μαθήματα, οι περισσότεροι μαθητές των ΗΑΕ είχαν παρακολουθήσει ένα μάθημα και μερικοί Πορτογάλοι μαθητές είχαν παρακολουθήσει μόνο ένα μάθημα.

Οφέλη από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η μελέτη σε διαδικτυακά μαθήματα δίνει απαντήσεις

Πάνω από το ένα τρίτο των Πορτογάλων μαθητών δήλωσαν ότι η διαχείριση του μαθήματος και ο χρόνος σπουδών, η εξοικονόμηση χρόνου επιλέγοντας πού θα σπουδάσουν και η εργασία με τον δικό τους ρυθμό ήταν λόγοι εγγραφής στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Περίπου τα δύο τρίτα των φοιτητών από την Ουκρανία δήλωσαν ότι η εργασία με τον δικό της ρυθμό και η διαχείριση του χρόνου σπουδών τους ήταν λόγοι εγγραφής.

Λίγο περισσότεροι από τους μισούς από αυτούς τους μαθητές ανέφεραν ότι οι λόγοι για τους οποίους επέλεξαν ήταν να διαχειριστούν το χρόνο της τάξης, να εξοικονομήσουν χρόνο επιλέγοντας πού θα σπουδάσουν αντί να χρειαστεί να ταξιδέψουν στο σχολείο και να έχουν περισσότερες επιλογές για μαθήματα ή κολέγια.

Σχεδόν οι μισοί μαθητές στα ΗΑΕ είχαν παρόμοιους λόγους για να εγγραφούν σε μια τέτοια εκδήλωση μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του μαθήματος και του χρόνου σπουδών, εξοικονομώντας χρόνο επιλέγοντας πού να σπουδάσουν και να εργαστούν με τον δικό τους ρυθμό. Επιπλέον, λίγο περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές των ΗΑΕ δήλωσαν ότι οι περισσότερες ευκαιρίες για μαθήματα ή κολέγια ήταν λόγοι παρακολούθησης.

Οι λόγοι που και οι τρεις ομάδες ήταν πιο πιθανό να επιλέξουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση:

• Οι εκδηλώσεις μάθησης ήταν φθηνότερες

• Θα μπορούσατε να εγγραφείτε σε ένα προτιμώμενο πρόγραμμα

Μειονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Απλώς νέα μελέτη για οργάνωση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Οι λόγοι και οι τρεις ομάδες ήταν λιγότερο πιθανό να επιλέξουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση:

• Δυσκολία παραμονής με κίνητρο

• Προτίμησαν εκείνα τα μαθήματα όπου πρέπει να είναι φυσικά παρόντες

Ένας μικρός αριθμός Ουκρανών μαθητών έδωσε τον τελευταίο λόγο για να μην εγγραφεί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η δυσκολία λήψης άμεσης ανατροφοδότησης ήταν επίσης ένα ζήτημα για μαθητές από τα ΗΑΕ. Σχεδόν το ένα τρίτο των τριών ομάδων δήλωσε ότι οι δυσκολίες στην επικοινωνία με τους δασκάλους και την αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους τους, καθώς και η απώλεια της ζωής τους στην πανεπιστημιούπολη, ήταν λόγοι για να μην εγγραφούν και να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους.