צילום של קעקועים

המשמעות של קעקוע זאוס

כאן תוכל לגלות הכל אודות תכונות הציור, ההיסטוריה, המשמעות ו משמעות הקעקוע “זאוס”. תמונות נוספות כאן:

  • תמונה של קעקוע “זאוס”
  • סקיצות של קעקוע “זאוס”

המשמעות של קעקוע זאוס - אוסף דוגמאות צילום של עיצובים קעקועים מוכנים

המשמעות של קעקוע זאוס – אוסף דוגמאות צילום של עיצובים קעקועים מוכנים

הכל אודות אפשרויות העיצוב והמשמעות של קעקוע זאוס

על סמך מיתוסים ואגדות יווניות עתיקות, זאוס הפך לאלוהות העליונה שיצרה את כל החיים על כדור הארץ; זאוס היה אל הרעמים, הברקים והשמים הצלולים, הוא יכול היה לראות את גורלם של אנשים והיה ניחן בכל יכולתו העצומה ובעוצמה מדהימה. אלוהים זאוס סוגד לכולם: אנשים רגילים ואלים כאחד. הוא יפיץ את כל הטוב והרע על פני כדור הארץ, שיעביר לנשמות של אנשים מהי מצפון ובושה. זאוס מושווה לעתים קרובות לדימוי הגורל, מכיוון שהוא ניחן בכוח ובאומניפטיות מדהימים, שמר על כל בני האדם והאלים בפחד, אך לא כולם מאמינים בכל יכולתו כזאת של האולימפוס ומאמין שהוא עצמו נתון להשפעה של גורל וגורל רע. הת’אנדרר העביר לאנשים את האמת וסימני הגורל בעזרת חלומות, רעמים וברקים. הוא שלט בחייהם של אנשים רגילים, הגן על אלה שנפגעו מהגורל ועל אלה שהתפללו ושמרו על האח המשפחתי והבית, השגיח על הכל, כיצד נצפו מנהגים ומסורות בכדור הארץ..

תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №160 - זאוס קעקוע - תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №165 - קעקוע זאוס - תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №159 - קעקוע זאוס -

קצת מעניין

זאוס עלה על כס המלוכה כשפגע באביו קרונוס, המובהק על ידי עריצות ואכזריות מדהימה. במיתוסים ובאגדות של רומא העתיקה, האל זאוס זוהה עם צדק. לזאוס היו מספיק תכונות, לעתים קרובות מחליטים להיתפס על קעקוע: מגן וגרזן עם שני צדדים, הנקראים labrys, ולפעמים נשר עיט הרים לצד דמותו של זאוס..

זאוס נמצא תמיד בהר האולימפוס הקדוש. זאוס הת’אנדר תמיד מזוהה עם אש בוהקת, חזקה ולוהטת, שמתלקחת במהירות מדהימה, עם סוג של חומר חם.

דוגמאות צילום לעיצובים קעקועים מוכנים עם זאוס:

תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №138 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №139 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №140 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №141 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №142 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №143 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №144 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №145 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №146 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №147 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №148 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №149 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №150 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №151 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №152 - זאוס קעקוע -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №153 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №154 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №155 - זאוס קעקוע -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №156 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №157 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №158 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №159 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №160 - זאוס קעקוע -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №161 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №162 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №163 - זאוס קעקוע -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №164 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №165 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №166 - זאוס קעקוע -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №167 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №168 - זאוס קעקוע -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №169 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №170 - זאוס קעקוע -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №171 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №172 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №173 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №174 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №175 - זאוס קעקוע -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №176 - זאוס קעקוע -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №177 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №178 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №179 - זאוס קעקוע -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №180 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №181 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №182 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מה -08.08.2018 №183 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №184 - זאוס קעקוע -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №185 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №186 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №187 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №188 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №189 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №190 - זאוס קעקוע -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №191 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №192 - זאוס קעקוע -תמונת קעקוע זאוס מיום 08.08.2018 №193 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №194 - זאוס קעקוע -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №195 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №196 - קעקוע זאוס -תמונת קעקוע זאוס מיום 08.08.2018 №197 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №198 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №199 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №200 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №201 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №202 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №203 - זאוס קעקוע -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №204 - זאוס קעקוע -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №205 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №206 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №207 - קעקוע זאוס -SONY DSCתמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №209 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №210 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №211 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №212 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №213 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №214 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №215 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №216 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №217 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №218 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №219 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №001 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №002 - זאוס קעקוע -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №003 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №004 - זאוס קעקוע -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №005 - זאוס קעקוע -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №006 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №007 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №008 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №009 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №010 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №011 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №012 - קעקוע זאוס -תמונת קעקוע זאוס מיום 08.08.2018 №013 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №014 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №015 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №016 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №017 - קעקוע זאוס -תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №018 - קעקוע זאוס -

תמציתי לגבי המשמעות

הקעקוע של זאוס יכול להיות קביעה מטורפת לנצח. אצילות ונחישות כלולות גם במשמעות של קעקוע זה. אדם שלובש קעקוע כזה על עצמו משתוקק לעוצמה, שואף למטרה זו בכל מחיר, תהא אשר תהא. ואכן, אנשים כאלה נולדים להפוך למפקדים, לשלוט ולעולם לא להיכנע, ואנשים אלה עושים זאת היטב. עם זאת, אם אתה מסתכל על המצב מהצד השני, המשמעות הנסתרת של הקעקוע הזה יכולה להיות סמל לעובדה שאדם מוכן לקחת כל מכה של גורל וגורל, והוא יכול בגבורה, בכבוד ואומץ ללכת דרך קשיים ומכשולים, שכן הוא תמיד משוכנע במה שהוא רוצה ויכול לקבל מיד את ההחלטות הנכונות.

תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №181 - קעקוע זאוס - תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №196 - קעקוע זאוס - תמונה של קעקוע זאוס מ 08.08.2018 №205 - קעקוע זאוס -

אנשים רבים אוהבים את דמותו של זאוס הרעם רק בגלל המראה האטרקטיבי שלו, כי רישומים כאלה מושכים מאוד את תשומת הלב של האנשים מסביב. קעקועים כאלה נעשים על הכתפיים, וגם לפעמים על החזה או הגב, כי גודל הקעקוע גדול למדי. קעקוע זאוס נושא את דמותו של גבר שתלטן, כבן 50, בעל שפם עבה, כמו גם זקן אופנתי וגדול, שיער ארוך ופגיעות ברק בוהקות ונוצצות עם ניגודיות ומקוריות מדהימה. על קעקוע, אתה יכול לעתים קרובות להרהר בזאוס, היושב במרכבה הרתומה על ידי נשרים, או על כס גדול וגבוה..

צפו בסרטון:

הוכן על ידי: derrimur (Mukhametshina Gulnara Timurovna)