צילום של קעקועים

המשמעות של קעקוע השלישייה

חומר זה יעזור לך לגלות המשמעות של קעקוע השלישייה, יתאר ציורים פופולריים, משמעותם, פרשנותם והיסטוריה. תוכל לראות דוגמאות נוספות כאן:

  • תמונה של קעקוע טריאדה
  • סקיצות של קעקוע השלישייה

המשמעות של קעקוע משולש - דוגמאות לציורים בתמונה

המשמעות של קעקוע משולש – דוגמאות לציורים בתמונה

פרשנות, עובדות מעניינות, משמעות ומשמעות של קעקוע השלישייה

השלישייה היא אחד הקעקועים הנפוצים ביותר בקרב צעירים. זהו סמל קדוש קדום, שפירושו רחב למדי. לרוב מתואר כמשולש, אך הוא יכול להיות בעל צורה אחרת..

הוא האמין כי המשולש היה הציור המשמעותי הראשון של אדם בהיסטוריה. הוא שימש בתורות דתיות רבות, ובכל אחת המשמעות הייתה מעט שונה. אנשים ראו בו סמל לשילוש, אש טהורה וקדושה. הפרשנות הפילוסופית הנפוצה ביותר היא השילוש של הטבע האנושי, נשמתו, נפשו וגופו..

משמעות בסיסית

עם החלוקה המינית, משמעות הקעקוע תהיה כדלקמן: עבור נשים זהו נוער, בגרות וזקנה, לגברים – כוח, אינטליגנציה ויופי. כמו כן, המשולש מגלם את המחזוריות, הבלתי הפיכות והחידוש של הקיום – לידה, חיים ומוות, בצורה אחרת ניתן לפרשו כעבר, בהווה ובעתיד. באופן כללי, דימוי כזה של תמונה מסמל משהו בלתי נפרד, בלתי נפרד. עבור ציור זוגי, זהו סמל לאחדות, אושר ורווחה..

בדתות ובחברות סודיות

דימוי נוסף של השלישייה נמצא בדתות המזרח, אסטרולוגיה. לעתים קרובות, מרכיבי הטריאדה, על אף שהם קשורים זה לזה, יכולים להיות אלמנטים עצמאיים ושווים לחלוטין. דוגמאות לכך הן השמש, הירח וונוס; אש, אור, אתר; ברהמה, וישנו, שבעה. לשלישייה יש חשיבות מיוחדת בסין, הסמליות שלה מאומצת על ידי הקהילות הסודיות בעלות אותו שם – הטריאדות.

בהבנה זו, הסמל מתואר בתוך מעגל, שכל חלק שלו מייצג חלק נפרד ממנו. לפיכך, השילוש תואר במיתולוגיה הקלטית, אך עם חיזוק השפעת הכנסייה, דימויים כאלה נאסרו, והקיימים כמעט כולם נהרסו..

דוגמאות לתמונות:

תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №040 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №041 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע טריאדה מיום 27/08/2017 №042 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №043 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №044 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №045 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №046 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №047 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №048 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №049 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №050 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №051 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №052 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №053 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №054 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №055 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №056 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №057 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №058 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №059 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №060 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №061 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №062 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №063 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №064 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №065 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №066 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №067 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №068 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №069 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №070 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №071 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №072 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №073 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №074 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №075 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №076 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №077 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №001 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №002 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №004 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №005 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №006 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №007 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №008 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №009 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №010 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №011 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №012 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №013 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №014 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №015 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №016 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №017 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №018 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №019 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №020 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №021 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №022 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №023 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №024 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע טריאדה מיום 27/08/2017 №025 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №026 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №027 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №028 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №030 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №029 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №031 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №032 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №033 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №034 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №035 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27.08.2017 №036 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №037 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №038 - קעקוע משולש -תמונה של קעקוע משולש מיום 27/08/2017 №039 - קעקוע משולש -

כך נחרתו האלים עם ראשים משולשים, והתרבות הטאואיסטית רשמה את השלישייה בסמל הצב, שם קמרון הקליפה גילם את קמרון השמים, תחתיתו – אדמה ומים, ומרכז הגוף – איש.

עבור הנוצרים, השלישייה הייתה אב, בן ורוח קדושה, עבור הבונים החופשיים, השילוש הביע חושך, אור וזמן..

הפצה עולמית

שלישייה שרשומה בציור, או, להיפך, ציור שרשום בשלישייה נראית מעניינת במיוחד. אז זהו כבר הרכב הוליסטי, ויש להתייחס למשמעות במקרה זה בכל אלמנט נפרד של התמונה..

באופן כללי, הסמל מופץ בכל רחבי הגלובוס, מסקנדינביה ועד הודו, מאירופה לאמריקה. אפילו על קרמיקה בקרב העמים האינדיאנים, ארכיאולוגים מצאו סמלים אלה שמעריכים את אלוהותם העליונה – השמש. באופן כללי, השלישייה בתרבויות רבות הפכה לסמל של ההתחלה, הלידה, הבסיס של רוב המערכות הדתיות והפילוסופיות..

משולש המשולש הפך לאחד הסמלים הנפוצים ביותר בחוגים רבים, והתגלמותו המפורסמת ביותר היא המשולש המפורסם של חברת האילומינטי, המשמש כיום במטבע אמריקאי..

והמשמעות המעניינת ביותר של הקעקוע הנבחר היא קצב תנועת ההוויה והחשיבה..

צפו בסרטון:

הוכן על ידי: קטלינרבן (אברינה יקטרינה סרגייבנה)